Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Obsługi Szkół Dobrzyń nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół
w Dobrzyniu nad Wisłą;

2)      w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Henzler pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3)      dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4)      dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

5)      podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c wyżej powołanego Rozporządzenia;

6)      odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

7)      osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

-        dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 powołanego wyżej Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół
w Dobrzyniu nad Wisłą;

2)      w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Henzler pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3)      dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

4)      dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

5)      podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c wyżej powołanego Rozporządzenia;

6)      odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

7)      osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

-        dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 powołanego wyżej Rozporządzenia.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Szczypińska
    data wytworzenia: 2024-02-26
  • opublikował: Kinga Szczypińska
    data publikacji: 2024-02-26 15:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 300
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-26 15:07:28